ابراهيم مرادي

ابراهيم مرادی

ابراهيم مرادي يكي از سه چهار هنرمندي است كه سينماي ايران با نام آنها آغاز مي شود. هنگامي كه آوانس اوگانيانس آگهي هاي «مدرسه آرتيستي سينما»‌ را در روزنامه هاي كثيرالانتشار سال 1309 چاپ مي كرد، مرادي 23 سال داشت (تولد 1286، بندرانزلي). در دوره اول فيلمسازي (16 ـ 1309) كه سينماي ايران «قدم آهسته» مي رفت، مرادي در صف گروه كم شمار اما پرذوق فعالان سينما قرار داشت. از مجموع 9 فيلم اين دوره، دو فيلم ساخته اوست: انتقام برادر (1311) و بوالهوس (1313)

فيلم شناسی : كارگردان (۵) / نويسنده (۵) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۴) / فيلمبردار (۴) / دستيار فيلمبردار (۱

فيلم شناسی : كارگردان نويسنده بازيگر تهيه كننده فيلمبردار دستيار فيلمبردار
كارگردان : (۵) مورد

 گوهر لكه دار ۱۳۳۸
 پيوند زندگي ۱۳۳۲
 كمرشكن ۱۳۳۰
 بوالهوس ۱۳۱۳
 انتقام برادر ۱۳۱۰

نويسنده : (۵) مورد

 گوهر لكه دار ۱۳۳۸
 پيوند زندگي ۱۳۳۲
 كمرشكن ۱۳۳۰
 بوالهوس ۱۳۱۳
 انتقام برادر ۱۳۱۰

 

بازيگر : (۱) مورد

 ارثيه ۱۳۶۷

تهيه كننده : (۴) مورد

 پيوند زندگي ۱۳۳۲
كمرشكن ۱۳۳۰
 بوالهوس ۱۳۱۳
 انتقام برادر ۱۳۱۰

فيلمبردار : (۴) مورد

 پيوند زندگي۱۳۳۲
 كمرشكن ۱۳۳۰
 بوالهوس ۱۳۱۳
 انتقام برادر ۱۳۱۰

دستيار فيلمبردار : (۱) مورد

 حاجي آقا اكتور سينما ۱۳۱۲