انتقام برادر ۱۳۱۰ 

انتقام برادر ۱۳۱۰

كارگردان 
ابراهيم مرادي
نويسنده :
ابراهيم مرادي

 

خلاصه داستان : دو برادر شيفته دختري هستند، برادر بزرگتر كه مورد علاقه دختر است، با صحنه سازي و نيرنگ رقيب، از دختر محبوبش دور مي ماند و از شدت اندوه درمي گذرد. برادر كوچكتر كه ظاهراً همه چيز برايش بر وفق مراد است، ناگهان با روح برادرش مواجه مي گردد كه به قصد انتقام بر او ظاهر گرديده است. يك روز خانواده جسد برادر كوچكتر را مي يابند، او خودكشي كرده است

نام … نقش
عبدالحسين لجستي ….
 رضا شهابي ….
 احمد مرادي ….
كاظم پورحسن ….
 ليدا ماطاوسيان ….
 علي فصيحي ….
 ژاسمين ژوزف ….

 

مشخصات ديگر فيلم

مدت فيلم …. 90 دقيقه
كشور …. ايران
زبان …. فارسي
رنگ …. سياه و سفيد
صدا …. Mono