خان‌بابا معتضدی

خان‌بابا معتضدی

خان‌بابا معتضدی (زاده ۱۲۷۱ خورشیدی در تبریز – درگذشته ۱۳۶۵ در تهران) نخستین فیلم‌بردار حرفه‌ای سیمای ایران است. وی همچنین اولین فیلم‌بردار حرفه‌ای بود که فیلم‌های مستند ساخت.

معتضدی سال ۱۲۸۸ در هفده سالگی به لوزان سوئیس رفت و دو سال بعد عازم پاریس شد در پاریس با کوژلستد گومون فرزند لئون ارنست گومون تهیه‌کننده فیلم و صاحب کارخانه سازنده ابزارهای سینمایی فرانسه آشنا شد.

او در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۵ در سن ۹۴ سالگی در تهران درگذشت و در بهشت زهرای تهران قطعه۸، ردیف۷، شماره ۸ به خاک سپرده شد.

اعم کارها
تحصیلات: فارغ‌التحصیل رشتهٔ الکترومکانیک از پاریس
فعالیت در استودیو گومون در زمینه فیلم‌برداری و چاپ و لابرتوار ۱۲۹۲
فعالیت فیلم‌برداری از: ۱۲۹۵ با تهیه فیلمی از ولیعهداحمدشاه محمدحسن میرزا
تأسیس نخستین سینمای ویژه بانوان؛ خورشید، با همکاری آرتاشس پاتماگریان ۱۲۹۶
تأسیس سینماهای صنعتی (ویژه بانوان), تمدن، پری، گلوبندک، کشور، میهن
معتضدی در اردیبهشت ۱۳۰۷ با همکاری کلنل علینقی وزیری «سینما صنعتی» را در سالون مدرسهٔ عالی موسیقی، ویژه نسوان راه انداخت.
فیلم‌بردار نخستین فیلم بلند سینمای ایران، آبی و رابی ۱۳۰۹
همزمان با فعالیت اوانس اوگانیانس، معتضدی نخستین فیلم بلند سینمای ایران، آبی و رابی، را با دوربین گومون و سرعت ۱۶ کادر در ثانیه فیلم‌بردار کرد
نگارش سه نمایش‌نامه تحت عناوین: «حکیم اجباری»، «حقه بازی»، «لئیم»
عمده فیلم‌ها خبری
تاج‌گذاری در کاخ گلستان
در روز چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۰۴ سلام رسمی سردارسپه در کنار تخت مرمر کاخ گلستان را فیلم‌برداری کرد
افتتاح راه‌آهن شمال ۱۳۰۶
افتتاح بانک ملی ۱۳۰۶
رژهٔ قشون لشگری
رضاشاه در مجلس مؤسسان
فیلم‌برداری از مراسم حضور سردار سپه در مجلس مؤسسان (۱۳۰۴) که نظامیان برای سلطنت رساندن او تشکیل داده بود یکی از نخستین فیلم‌ها بود.
سفر رضاشاه به ترکیه
مراسم کلنگ نخست بنای راه‌آهن
مراسم پیش‌آهنگی ۱۳۱۹
افتتاح رادیو تهران۱۳۱۹
فیلم‌برداری از تجهیزات شرکت نفت ایران و انگلیس در جنوب
فیلم‌بردار از گشایش مجلس مؤسسان

https://en.wikipedia.org/wiki/Khan_Baba_Motazedi