دختر لر  ۱۳۱۲

  دختر لر  ۱۳۱۲

 

كارگردان 
 اردشير ايراني 
 نويسنده 

 عبدالحسين سپنتا 

جعفر كه مأمور دولتي است در راه خوزستان در يك قهوه خانه با گلنار آشنا مي شود. پدر گلنار تاجر بوده و در حمله ي قلي خان راهزن و اياديش در غارت شهرشان اسير دزدان شده و حالا كار گلنار به رقاصگي در قهوه خانه ي بين راه خوزستان كشيده شده است. جعفر و گلنار به تدريج به هم علاقه مند شده و به كمك يكديگر محل اختفاي قلي خان و يارانش را يافته و آن ها را گرفتار مي كنند و به شرارت در اين منطقه خاتمه مي دهند.

ليست كامل عوامل فيلم دختر لر 1312
گروه كارگرداني
اردشير ايراني …. كارگردان

گروه فيلمنامه
عبدالحسين سپنتا …. نويسنده

گروه بازيگران
 روح انگيز ….
عبدالحسين سپنتا ….
 هادي ….
سهراب پوري ….

گروه تهيه و توليد
اردشير ايراني …. تهيه كننده

گروه فيلمبرداري
رستم ايراني …. فيلمبردار
ادي ايراني …. فيلمبردار