عبدالحسين سپنتا

عبدالحسين سپنتا

 

 

تاريخ و محل تولد
چهارم خرداد ماه سال 1286
تهران

 

عبدالحسين سپنتا متولد 1286 تهران، فارغ التحصيل به تريتيب از مدرسه سن لويي، مدرسه زرتشيان تهران، استيورت تهران، استيورت مموريال كالج اصفهان و كالج آمريكايي تهران است. وي فعاليت هنري را با روزنامه نگاري آغاز كرد و نخستين روزنامه اش را سال 1307 با نام “دورنماي ايران” در بمبئي منتشر كرد. او فعاليت هنري را از زمان تحصيل در مدرسه زرتشتيان با تئاتر، زير نظر فردريك تالبرگ شروع كرد و سال 1312 با نگارش فيلمنامه فيلم “دختر لر” سينما را تجربه كرد. از ديگر فعاليت هاي جنبي وي ميتوان به ترجمه متون، انتشار هفته نامه هاي مختلف و ساخت فيلم هاي مستند اشاره كرد. سپنتا يكي از “نام آوران سينماي ايران” مي باشد كه سال 1348 در اصفهان به ديدار حق شتافت.

 

فيلم شناسی : كارگردان نويسنده بازيگر

كارگردان : (۴) مورد
ليلي و مجنون ۱۳۱۶
چشم هاي سياه ۱۳۱۵
شيرين و فرهاد ۱۳۱۳
فردوسي ۱۳۱۳

 

نويسنده : (۵) مورد
ليلي و مجنون ۱۳۱۶
چشم هاي سياه ۱۳۱۵
شيرين و فرهاد ۱۳۱۳
فردوسي ۱۳۱۳
دختر لر ۱۳۱۲

 

بازيگر : (۵) مورد
ليلي و مجنون ۱۳۱۶
چشم هاي سياه ۱۳۱۵
شيرين و فرهاد ۱۳۱۳
فردوسي ۱۳۱۳
دختر لر ۱۳۱۲